wiedzaiswiat.npx.pl
Strona Główna Artykuły Download Linki Kategorie Newsów Kontakt Szukaj Marzec 03 2021 10:31:29
wersja językowa
Człowiek
ewolucja człowieka
europejczyk paleolitu
zlodowacenie Würm
epoka brązu
epoka kamienia
prehistoryczne drzewo genealogiczne
skamieniałości a ewolucja
ślady przeszłości
W czym tkwi nasza wyjątkowość?
od futra do . . . futra
tajemnice hobbitów
Czas geologiczny a paleontologiczne metody odtwarzania ewolucji
początki naczelnych
australipithecus
Homo
śladami ewolucji
Ardi
antropogeneza
neandertalczyk wciąż zaskakuje
cywilizacje
kultura Vinča
nieznane miasto Majów
Starożytne Indie
skalne miasto
Çatalhüyük
Chiribaya
Sumerowie
Olmekowie - chronologia
Olmekowie
religia Olmeków
rytualne ofiary z ludzi
Majowie - historia w zarysie
Majowie i ich wierzenia
Palenque - wizytówka Majów
filmy
starożytni kosmici - dowód
Poszukując początkó człowieka - wykład Louise Leakey
odyseja rodzaju ludzkiego
tajemnice Majów
początki cywilizacji Majów
prawdziwa Atlantyda
ciekawostki
wielcy i sławni
kobiety
Archeologia i pokrewne
ogólnie
POLSKI TOP 2010
Sukcesy polskich archeologów w 2010 roku
największe odkrycia 2010
słownik archeologiczny
historia archeologii
metody badawcze
DNA z płytki nazębnej
metody datowania w archeologii
wydarzenia
średniowieczny gród w Giecznie
Must Farm
Pierwsze datowanie wikińskiej fortecy
Świątynia Hatszepsut w internecie
nieznane miasto Majów
pałac królestwa Kusz
ludzkie szczątki na poznańskiej budowie
Malowidła z Krainy Wąwozów
grobowiec w Aspen
rysunki z Nazca
najstarszy polski pochówek
Ceratopsy w Korei Płd.
Odkryto tajemnice grobowca sprzed 5 tys. lat
Indianie odkryli Europę
Rzymska łaźnia w Jerozolimie
Luba w Luclear-Art
archeologia podwodna
Heraklejon
norweski projekt
kraina MU
pierwowzór Nautiliusa
podwodna archeologia
gościnny wrak
paleontologia
niedźwiedzie jaskiniowe
mamut z Wysp Lachowskich
skamieniałości a ewolucja
wikingowie w Ameryce
wikingowie w Ameryce cd.
Z Afryki do Europy przez tysiące lat
białko sprzed milionów lat
linki
muzea archeologiczne
wydziały i instytuty
Genetyka
podstawy
struktura DNA
co z tym genem?
kod genetyczny
śmieciowe DNA
problematyczny uracyl
w służbie medycyny
odporność na HIV
badania genetyczne w onkologii
potomstwo dwóch ojców
enzymy żab w walce z białaczką
gen starości
pigułka młodości
genetyka roślin
GMO w rolnictwie
sposób na globalne ocieplenie
ciekawostki
badania genetyczne dawnych mieszkańców naszych ziem
teoria przerywanej równowagi
gen bólu głowy
Ziemia
geologia
główne jednostki geologiczne Europy
od Rodinii ...
słownik geologiczny
wulkany
budowa wnętrza Ziemi
ruch kontynentów
historia Ziemi
od Rodinii ...
Ziemia - alternatywy
Ziemia - alternatywy cd
podział dziejów Ziemi
żyjąca planeta
prądy i wiry
Oczyszczanie powietrza ogrzewa Ziemię
kambryjski wybuch życia
najstarsza woda na świecie
Jaskinie krasowe
sposób na globalne ocieplenie
Lustra i sztuczne wulkany ratunkiem dla Ziemi?
linki
muzea geologiczne
organizacje
wydziały i instytuty
strony prywatne
filmy
Pompeje Dalekiego Wschodu
wiek głupoty
epoka brązuepoka brązupdf drukuj


miecze z epoki brązu W roku 1936 duński archeolog Christian Jürgensen Thomsen podzielił pradzieje ludzkości na trzy okresy: kamienia, brązu i żelaza. Podział ten uwzględznia materiał, z jakiego praludzie wykonywali swoje narzędzia.


Niezwykle trudno jest oznaczyć na linii czasu początki epoki brązu. Nie wiadomo w którym momencie człowiek zaczął wytapiać metale i produkować z nich narzędzia.. Pod koniec epoki kamienia (w neolicie) znana była już miedź, którą w początkowym okresie epoki brązu zastąpił właśnie brąz - o wiele twardszy od miedi - co doprowadziło do rozwoju wytwórstwa rozmaitych przedmiotów, rozkwitu społeczności ludzkich i zmian w sposobie ich życia.
Wiadomo, iżw ówczesnym świecie człowiek i jego społeczności nie rozwijał się w takim samym tempie na całym świecie. Również wynalezienie brązu odbywało się w różnych częściach świata w różnym czasie. Odkrycia archeologiczne świadczą o tym, iż najwcześniej brąz znany był w okolicach Morza Czarnego i Morza Egejskiego (ok. 3,5 tys. lat p.n.e.), następnie na Bliskim Wschodzie i w Egipcie, w Europie południowej (ok. 2,8 tys. l.p.n.e.) i Europie środkowej (ok. 2,2 tys. l.p.n.e.).


Epoka brązu stała się następnym przełomowym okresem w dziejach człowieka. Zdobył on umiejętność wytopu i odlewania - czynności skomplikowanych i wymagających planowania. Rozwinął się transport (zaopatrzenie zakładów w surowce) i handel na dużą skalę, co wpłynęło na rozwarstwienie majątkowe ludności, a osiedla z epoki brązu posiadają już cechy obronne. Brak czasu na uprawę roli czy hodowlę zwierząt przez ludzi zatrudnionych w zakładach metalurgicznych spowodował specjalizację i rozwój społeczeństw. Prawdziwy rozkwit przeżywały "kopalnie" rud metali (kasyteryt, kamień cynowy).


Ówcześni metalurdzy dodając do miedzi zaledwie 10% cyny (9:1) uzyskiwali brąz o dziesięciokrotnie większej twardości od samej miedzi. Zarówno miedź jak i rudy sortowano i wstępnie przygotowywano. Do wytopionej w piecach (dymarkach) rudy dodawano cynę. Gotowy stop transportowano do wyspecjalizowanych warsztatów, gdzie w kamiennych formach wytapiano konkretne przedmioty, które wykańczano kując je i cyzelując.
Wynalezienie brązu pozwoliło poszerzyć i udoskonalić istniejący asortyment o np. broń, narzędzia np. uprząż dla konia itp. Wyroby były zdecydowanie mocniejsze, trwalsze i mniej elastyczne, co miało niebagatelne znaczenie np. w przypadku broni. Nie zapomniano przy tym o estetyce - odnalezione groty kopii i innych rodzajów broni często były bardzo ozdobne. Rozwinęła się sztuka giserów, o czym świadczą wykonywane przez nich eleganckie i precyzyjne przedmioty, również biżuteria (różnego rodzaju naramienniki, bransolety, naszyjniki).


W początkowym okresie epoki brązu wciąż jeszcze budowano otwarte osady, składające się z kilku domów. Nieco później coraz chętniej osiedlano się na wzgórzach mających spełniać funkcje ochronne przed atakami - przyczynił się do tego rozwój społeczeństw, powiększenie osiedli i rozwarstwienie majątkowe. Z tego też okresu pochodzą pierwsze "fosy" wokół wiosek, wały ziemne i płoty. Okrągłe domy stopniowo zastępowano budowanymi na planie prostokąta. Powstały również pierwsze magazyny (kolejna cecha bogacenia się ludzi), w których składano wyroby miejscowych rzemieślników, jak również spiżarnie do przechowywania nadwyżki żywności.
W epoce brązu pojawiły się również pierwsze wyroby ze złota. Były to głównie ozdoby w postaci drucika skręconego na kształt spirali lub ósemek np. eleganckie zausznice.


Jak już wspomniano, brąz pojawił się w różnym czasie w różnych rejonach świata. Przyjmuje się, iż na ziemiach polskich epoka brązu rozpoczęła się ok. 2,2 tys. l.p.n.e. W początkowym okresie rozwinęły się dwa ośrodki kulturowe: kultura mierzanowicka w Małopolsce i kultura unietycka na Śląsku i w Wielkopolsce.

Pierwsza z nich pochodzi od cmentarzyska w Mierzanowicach. Jej przedstawiciele budowali duże i warowne osady. Przykładem może być rów (fosa) o głębokości 3m i szerokości 5m, oraz wał ziemny w Iwanowicach. Wytwarzali oni w dalszym ciągu narzędzia i broń z krzemienia, wyroby z brązu jedynie importując.

Zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa z kulturą unietycką, obejmującą Czechy, Niemcy, Śląsk i Wielkopolskę (nazwa pochodzi od stanowiska archeologicznego w czeskich Úněticach). W jej ośrodkach trudniono się już hutnictwem i metalurgią. Kulturę tą charakteryzują niewieklkie cmentarzyska (30-40 grobów), w których chowano ludzi również w "trumnach" z pni drzew. Jednak najbardziej interesujące są pochówki ważnych osobistości. W Łękach Małych w Wielkopolsce odkryto pochówki kurhanowe sprzed 3,5 tys lat (ok. 1,5 tys. l.p.n.e.) zwane wielkopolskimi piramidami lub grobami książęcymi - we wnętrzu komór grobowych znaleziono tzw. berła sztyletowe, charakterystyczne dla epoki brązu. Pochowanych wyposażono w broń i ozdoby z brązu, bursztynu a nawet złota.


Odrębnymi na ziemiach polskich były kultury mogiłowe: kultura przedłużycka i kultura trzciniecka.

Kultura przedłużycka (1700-1300r.p.n.e.) obejmująca tereny dorzecza Odry cechuje się już bronią wytwarzaną z brązu (sztylety, groty strzał i oszczepów, pierwsze miecze). Jej przedstawiciele pracowali w zakładzie metalurgicznym w Bruszczewie (Wielkopolska). Stosowali pochówki szkieletowe w mogiłach w kształcie kurhanu umacnianego elementami kamiennymi. Zmarłych wyposażali w przedmioty z brązu, kamienia lub bursztynu.
Z kolei kultura trzciniecka objęła dorzecze Wisły (1700-1200l.p.n.e.). Jej przedstawiciele chowali swych zmarłych w grobach szkieletowych, płaskich i kurhanowych, pojedynczych lub zbiorowych. Zajmowali się pasterstwem, produkcją ceramiki guzowej, produkcją przedmiotów z brązu (choć częściej je sprowadzali).
Koniec obu tych kultur cechuje pojawienie się pochówków całopalnych.


Choć wciąż używano narzędzi z epoki kamienia (siekiery, groty, strzały itp.) to jednak przemysł metalurgiczny stopniowo wkraczał również na ziemie polskie. Pomimo, iż większość przedmiotów jednak sprowadzano, stopniowo rozpoczęto produkcję siekier, sztyletów, grotów strzał i oszczepów, aż po naszyjniki, bransolety, zausznice, naramienniki czy szpile.
W Bruszewie w Wielkopolsce archeolodzy odkryli warsztat metalurgiczny w osadzie otoczonej fosą i wałem obronnym. W osadzie tej odnaleziono (z punktu widzenia archeologów) prawdziwe skarby. Były to m.in. formy odlewnicze, kawałki surowego metalu, przedmioty zarówno noszące ślady urzytkowania, jak i te jeszcze niewykończone.
W epoce brązu wyroby ceramiczne były równie ważne i stały na wyższym poziomie technologicznym - zdobiono np. motywami odciśniętego sznurka lub ornamentami guzowymi.


Istnieje również przypuszczenie, iż człowiek epoki brązu posiadał już pewną wiedzę astronomiczną. Skłania do tego odnalezienie w 1999r. dysku w kurhanie na stoku wzgórza Mittleberg w Saksonii-Anhalt w Niemczech. Powstały ok. 4 tys. lat temu miedziany dysk o średnicy 32cm. przedstawia Słońce, Księżyc i gwiazdy. Jedna z hipotez na temat tego dysku mówi, iż mógł służyć do synchronizacji kalendarza słonecznego i księżycowego. Zgodnie z inną prawdopodobną teorią, dysk był przedmiotem kultowym.


idź do góry


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
kontakt

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
religie
buddyzm
najnowsze
wszystkie
hinduizm
najnowsze
wszystkie
chrześcijaństwo
najnowsze
wszystkie
syberia
najnowsze
wszystkie
Europa
najnowsze
wszystkie
Azja
najnowsze
wszystkie
inne
najnowsze
wszystkie
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 80
Najnowszy Użytkownik: Andrewpaike
udostępnij


725619 Unikalnych wizyt

Powered by: PHP-Fusion v6.01.6 | Theme DX-Dark by: Daemon-X

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu