wiedzaiswiat.npx.pl
Strona Główna Artykuły Download Linki Kategorie Newsów Kontakt Szukaj Luty 26 2021 18:31:06
wersja językowa
Człowiek
ewolucja człowieka
europejczyk paleolitu
zlodowacenie Würm
epoka brązu
epoka kamienia
prehistoryczne drzewo genealogiczne
skamieniałości a ewolucja
ślady przeszłości
W czym tkwi nasza wyjątkowość?
od futra do . . . futra
tajemnice hobbitów
Czas geologiczny a paleontologiczne metody odtwarzania ewolucji
początki naczelnych
australipithecus
Homo
śladami ewolucji
Ardi
antropogeneza
neandertalczyk wciąż zaskakuje
cywilizacje
kultura Vinča
nieznane miasto Majów
Starożytne Indie
skalne miasto
Çatalhüyük
Chiribaya
Sumerowie
Olmekowie - chronologia
Olmekowie
religia Olmeków
rytualne ofiary z ludzi
Majowie - historia w zarysie
Majowie i ich wierzenia
Palenque - wizytówka Majów
filmy
starożytni kosmici - dowód
Poszukując początkó człowieka - wykład Louise Leakey
odyseja rodzaju ludzkiego
tajemnice Majów
początki cywilizacji Majów
prawdziwa Atlantyda
ciekawostki
wielcy i sławni
kobiety
Archeologia i pokrewne
ogólnie
POLSKI TOP 2010
Sukcesy polskich archeologów w 2010 roku
największe odkrycia 2010
słownik archeologiczny
historia archeologii
metody badawcze
DNA z płytki nazębnej
metody datowania w archeologii
wydarzenia
średniowieczny gród w Giecznie
Must Farm
Pierwsze datowanie wikińskiej fortecy
Świątynia Hatszepsut w internecie
nieznane miasto Majów
pałac królestwa Kusz
ludzkie szczątki na poznańskiej budowie
Malowidła z Krainy Wąwozów
grobowiec w Aspen
rysunki z Nazca
najstarszy polski pochówek
Ceratopsy w Korei Płd.
Odkryto tajemnice grobowca sprzed 5 tys. lat
Indianie odkryli Europę
Rzymska łaźnia w Jerozolimie
Luba w Luclear-Art
archeologia podwodna
Heraklejon
norweski projekt
kraina MU
pierwowzór Nautiliusa
podwodna archeologia
gościnny wrak
paleontologia
niedźwiedzie jaskiniowe
mamut z Wysp Lachowskich
skamieniałości a ewolucja
wikingowie w Ameryce
wikingowie w Ameryce cd.
Z Afryki do Europy przez tysiące lat
białko sprzed milionów lat
linki
muzea archeologiczne
wydziały i instytuty
Genetyka
podstawy
struktura DNA
co z tym genem?
kod genetyczny
śmieciowe DNA
problematyczny uracyl
w służbie medycyny
odporność na HIV
badania genetyczne w onkologii
potomstwo dwóch ojców
enzymy żab w walce z białaczką
gen starości
pigułka młodości
genetyka roślin
GMO w rolnictwie
sposób na globalne ocieplenie
ciekawostki
badania genetyczne dawnych mieszkańców naszych ziem
teoria przerywanej równowagi
gen bólu głowy
Ziemia
geologia
główne jednostki geologiczne Europy
od Rodinii ...
słownik geologiczny
wulkany
budowa wnętrza Ziemi
ruch kontynentów
historia Ziemi
od Rodinii ...
Ziemia - alternatywy
Ziemia - alternatywy cd
podział dziejów Ziemi
żyjąca planeta
prądy i wiry
Oczyszczanie powietrza ogrzewa Ziemię
kambryjski wybuch życia
najstarsza woda na świecie
Jaskinie krasowe
sposób na globalne ocieplenie
Lustra i sztuczne wulkany ratunkiem dla Ziemi?
linki
muzea geologiczne
organizacje
wydziały i instytuty
strony prywatne
filmy
Pompeje Dalekiego Wschodu
wiek głupoty
rytualne ofiary z ludzirytualne ofiary z ludziPośród wszystkich świętych ksiąg najbliższa nam jest Biblia, a spośród wszystkich norm - 10 przykazań.
Pomimo, iż piąte z nich mówi "nie zabijaj", to właśnie z Biblii dowiadujemy się, iż Abraham będąc posłusznym Bogu,był gotów złożyć mu w ofierze życie własnego syna Izaaka.

grób Składanie ofiar z ludzi towarzyszyło chyba wszystkim kultom religijnym. Dziś uważamy się za ludzi cywilizowanych, niedopuszczających możliwości składania rytualnych ofiar. Uważamy takie praktyki za barbażyństwo. Jednak istnieje wiele tłumaczeń takich zachowań.
Francuski filozof R. Girard twierdzi, iż składanie ofiar jest kluczowym rytuałem, cywilizującym ludzkość. Tłumaczy to w ten sposób, iż :
"[...] gdy między ludźmi dochodzi do walk i przemocy,nienawiść często obraca się przeciwko jednostce i dopiero jej śmierć uspokaja wzburzony tłum. Zabity staje się strażnikiem pokoju. Opanowanie waśni i wprowadzenie rytuałów wnosi do społeczeństwa porządek i poszanowanie dla autorytetów. Rytuał jest przejawem świętości, a z niej pochodzą wszelkie oznaki kultury społecznej, taie jak język, pokrewieństwo i instytucje obywatelskie. Jeśli w społeczeństwie panuje ład, jest to tylko przejaw wcześniejszego kryzysu.[...]".(PANORAMA 21.WIEK/1/2010)

Dziś żyjemy w świecie, który nie wyraża zgody na zabijanie bliźniego. Choć i to nie do końca, bowiem istnieją kraje, w których np. wpisana jest kara śmierci. Pomijając oczywiście tereny objęte wojną. Wróćmy jednak do rytualnego składania ofiar.

Dzięki badaniom archeologicznym znamy dziś ślady masowego składania ofiar z ludzi na całej Ziemi. Odnaleziono np. na południu Turcji w znalezisku sprzed 8 tys. lat pod podłogą jednego z domów odkryto 66 ludzkich czaszek i szczątki innych 400 osób.
Podobne ślady odkryto w innych najstarszych miastach świata np. w Jerychu, czy na płaskowyżu anatolijskim. Osobną, choć podobną historię miały ludy Ameryk.
Również my sami możemy się pochwalić własnymi rytualnymi korzeniami. Istnieją świadectwa, iż nasi praprzodkowie nawet zjadali swoich bliźnich. Przy czym kanibalizm nigdy nie wynikał z głodu, jedynie z magicznych rytuałów.
W epoce bronzu tereny w okolicach miasteczka Gzin były centrum kultowym. W okresie kultury łużyckiej panował tu kult solarny, związany ze zjadaniem szczątków ludzkich. Archeolodzy odkryli w obrembie grodu 61 jam do 5m. głębokości z naczyniami sakralnymi i szczątkami świadczącymi o kanibaliźmie.
Również na stanowisku usytuowanym na wyspie na Jeziorze Grodzieńskim,a będącym niegdyś osadą obronną kultury łużyckiej odnaleziono szczątki ludzkich kości kończyn, żeber i czaszki.O tym, że są to pozostałości ofiar składanych z ludzi świadczy obecność licznych lin konopnych obok kości. Wszystko przemawia za tym, że ludzie przed rytualnym topieniem byli krępowani. Obrzędy te miały na celu utrzymanie korzystnych relacji ze światem przyrody. Również i tu odkryto naczynia rytualne.

Ale, jak już zostało powiedziane, archeolodzy ślady rytualnego składania ofiar znajdują na całym świecie. Dokonywały ich chyba wszystkie dawne cywilizacje - każda na swój własny sposób. Przeważnie ofiary miały na celu uzyskanie przychylności różnych bóstw.
Celtowie aż do I w.p.n.e. łaskawość Esusa, boga drzew, zdobywali rzez powieszenie ofiary na drzewie, Teutatesa boga wojny - przez utopienie, a Taranisa - przez spalenie.
Okazuje się, że jak na nasze dzisiejsze standardy, Celtowie byli narodem z wyjątkowo makabrycznymi upodobaniami. Np. maniakalnie odcinali głowy, którymi później zdobili własne domy. Odnaleziono nawet czaszki ze śladami rzeźbienia, a historyczne źródła podają, że w 216r.p.n.e. kazali pozłocić czaszkę rzymskiego konsula Postuma i pili z niej jak z kielicha.
Zresztą - ścinanie głów było niezwykle popularne, jak się okazuje, wśród dawnych cywilizacji na całym świecie.

Zamieszkujący w starożytności wybrzeże Zatoki Meksykańskiej Olmekowie są uznawani za wynalazcó piłki do gry. Rozgrywali oni zawody podobne do dzisiejszej siatkówki, gdzie piłka miała symbolizować Słońce, które nie może upaść na ziemię. Gdyby ówczesne zasady zastosować w dzisiejszym sporcie, z pewnością niewielu znalazłoby się chętnych do wystąpienia na boisku. Przegrana drużyna bowiem fatalnie kończyła - tuż po meczu była ofiarowywana bogom i skracana o głowy.

majowie Technikę tę ulepszyli Majowie - biegali po boisku ze specjalnymi siekierkami, którymi zaraz po meczu ścinali przeciwnikom głowy.
Majowie w ogóle lubowali się w składaniu ofiar. Robili to na wiele sposobów: przez obcinanie głów, wycinanie serc, zastrzelenie, upuszczanie krwi. W ofiarowywaniu doszli do takiej perfekcji, że dokonywali nawet samoofiarowania - nacinali sobie uszy, język lub organy płciowe - wszystko by nawiązać kontakt ze zmarłymi.

Jednak wszystkich przebiła inna amerykańska cywilizacja - Aztekowie. Zamieszkiwali dzisiejszy Meksyk w latach 1325 - 1521, a więc stosunkowo niedawno.
Aztekowie wyspecjalizowali się w składaniu ofiar poprzez wycinanie serca żywcem (rozcinając żywej ofierze pierś kamiennym nożem), wyrywanie z piersi jeszcze bijącego i zanoszeniu obecnym w świątyni Bogom. Historyczne źródła podają, że w 1487r. przy kolejnym poświęceniu wielkiej piramidy Tenochtitlan w ciągu 4 dni Aztekowie zgładzili 80,4 tys. ludzi, co daje makabryczną średnią 14os./minutę. Historia ludzkości nie zna drugiego tak masowego mordu (prócz bomb masowego rażenia oczywiście). Nawet w hitlerowskim obozie zagłady w Oświęcimiu w ciągu dnia ginęło nie więcej niż 19,2 ty. osób.

Ale opóśćmy już krwawą Amerykę i przenieśmy się do Azji.I co się okazuje? Że człowiek jest inteligentną, pomysłową, ale jednocześnie przewidywalną istotą. Jesteśmy w starożytnych Chinach. Chociaż mieszkańcy obu kontynentów jeszcze długo nie mieli pojęcia o swoim istnieniu, jednak można odnieść wrażenie, jakby konkurowali ze sobą w pomysłowości sposobów składania ofiar.

Istnieją dowody, iż za panowania dynastii Shang (1600 - 1046 r.p.n.e.) stosowano aż 37 różnych technik składania ofiar: od spalenia, przez ścięcie głowy, po grzebanie żywcem. Stopniowo składanie krwawych ofiar zanikało. Żywe zostawało jedynie grzebanie żywcem służby w grobowcach władców, czego zakazał w roku 1673 cesarz Kangsi.

Idźmy dalej. W historii nawet tak pokojowego kraju jak Indie normą były rytualne ofiary. Choć akurat w Indiach , rzec by można, w porównaniu z resztą świata była wersja łagodna. Chodzi mianowicie o Sati - rytualne palenie wdów na pogrzebowym stosie zmarłego męża. Święta ofiara uważana była za zaszczyt i według źródeł historycznych - dobrowolna. Była to demonstracja małżeńskiej wierności. Szkoda tylko, że udowodnienie małżeńskich cnót było drogą bez powrotu.
Sati zostało zakazane w 1829r. przez brytyjskich kolonizatorów,ale i tak ciągle dochodzi do nowych przypadków.

Jak sięgnąć wzrokiem i dalej, wszędzie ludzie wykazywali się pomysłowością w usprawiedliwianiu rządzy krwi wiarą. Jest to jednak tylko przykrywka krwiożerczych zapędów ludzkości - i jakkolwiek by na sprawę nie patrzeć, to dzikie zwierzę zabija z głodu, dla pożywienia, człowiek natomiast od pradawnych czasów robi to również dla rozrywki.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
kontakt

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
religie
buddyzm
najnowsze
wszystkie
hinduizm
najnowsze
wszystkie
chrześcijaństwo
najnowsze
wszystkie
syberia
najnowsze
wszystkie
Europa
najnowsze
wszystkie
Azja
najnowsze
wszystkie
inne
najnowsze
wszystkie
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 80
Najnowszy Użytkownik: Andrewpaike
udostępnij


724732 Unikalnych wizyt

Powered by: PHP-Fusion v6.01.6 | Theme DX-Dark by: Daemon-X

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu