wiedzaiswiat.npx.pl
Strona Główna Artykuły Download Linki Kategorie Newsów Kontakt Szukaj Kwiecień 19 2021 16:53:18
wersja językowa
Człowiek
ewolucja człowieka
europejczyk paleolitu
zlodowacenie Würm
epoka brązu
epoka kamienia
prehistoryczne drzewo genealogiczne
skamieniałości a ewolucja
ślady przeszłości
W czym tkwi nasza wyjątkowość?
od futra do . . . futra
tajemnice hobbitów
Czas geologiczny a paleontologiczne metody odtwarzania ewolucji
początki naczelnych
australipithecus
Homo
śladami ewolucji
Ardi
antropogeneza
neandertalczyk wciąż zaskakuje
cywilizacje
kultura Vinča
nieznane miasto Majów
Starożytne Indie
skalne miasto
Çatalhüyük
Chiribaya
Sumerowie
Olmekowie - chronologia
Olmekowie
religia Olmeków
rytualne ofiary z ludzi
Majowie - historia w zarysie
Majowie i ich wierzenia
Palenque - wizytówka Majów
filmy
starożytni kosmici - dowód
Poszukując początkó człowieka - wykład Louise Leakey
odyseja rodzaju ludzkiego
tajemnice Majów
początki cywilizacji Majów
prawdziwa Atlantyda
ciekawostki
wielcy i sławni
kobiety
Archeologia i pokrewne
ogólnie
POLSKI TOP 2010
Sukcesy polskich archeologów w 2010 roku
największe odkrycia 2010
słownik archeologiczny
historia archeologii
metody badawcze
DNA z płytki nazębnej
metody datowania w archeologii
wydarzenia
średniowieczny gród w Giecznie
Must Farm
Pierwsze datowanie wikińskiej fortecy
Świątynia Hatszepsut w internecie
nieznane miasto Majów
pałac królestwa Kusz
ludzkie szczątki na poznańskiej budowie
Malowidła z Krainy Wąwozów
grobowiec w Aspen
rysunki z Nazca
najstarszy polski pochówek
Ceratopsy w Korei Płd.
Odkryto tajemnice grobowca sprzed 5 tys. lat
Indianie odkryli Europę
Rzymska łaźnia w Jerozolimie
Luba w Luclear-Art
archeologia podwodna
Heraklejon
norweski projekt
kraina MU
pierwowzór Nautiliusa
podwodna archeologia
gościnny wrak
paleontologia
niedźwiedzie jaskiniowe
mamut z Wysp Lachowskich
skamieniałości a ewolucja
wikingowie w Ameryce
wikingowie w Ameryce cd.
Z Afryki do Europy przez tysiące lat
białko sprzed milionów lat
linki
muzea archeologiczne
wydziały i instytuty
Genetyka
podstawy
struktura DNA
co z tym genem?
kod genetyczny
śmieciowe DNA
problematyczny uracyl
w służbie medycyny
odporność na HIV
badania genetyczne w onkologii
potomstwo dwóch ojców
enzymy żab w walce z białaczką
gen starości
pigułka młodości
genetyka roślin
GMO w rolnictwie
sposób na globalne ocieplenie
ciekawostki
badania genetyczne dawnych mieszkańców naszych ziem
teoria przerywanej równowagi
gen bólu głowy
Ziemia
geologia
główne jednostki geologiczne Europy
od Rodinii ...
słownik geologiczny
wulkany
budowa wnętrza Ziemi
ruch kontynentów
historia Ziemi
od Rodinii ...
Ziemia - alternatywy
Ziemia - alternatywy cd
podział dziejów Ziemi
żyjąca planeta
prądy i wiry
Oczyszczanie powietrza ogrzewa Ziemię
kambryjski wybuch życia
najstarsza woda na świecie
Jaskinie krasowe
sposób na globalne ocieplenie
Lustra i sztuczne wulkany ratunkiem dla Ziemi?
linki
muzea geologiczne
organizacje
wydziały i instytuty
strony prywatne
filmy
Pompeje Dalekiego Wschodu
wiek głupoty
historia buddyzmuhistoria buddyzuBuddyzm jest terminem wieloznacznym. Wywodząc się od swojego założyciela - Buddy, indyjskiego księcia Siddharty z rodu Sakjów, zwanego też Gautaną lub Sakjasiuhą (Lew z rodu Sakjów) - oznacza naukę "Przebudzonego" lub "Oświeconego" (560-480r.p.n.e.). Ponieważ jednak sami buddyści przyjmują, że przed historycznym Buddą pojawiali się również inni buddowie (przebudzeni), termin "buddyzm" posiada również znaczenie ogólnohistoryczne, jako miano z dawien dawna istniejącej i stale przez nowych buddów głoszonej religii uniwersalnej.

Wydaje się, iż Budda ne miał zamiaru tworzyć nowej religii. Jego nauki stanowiły nowy system filozoficzny, wskazujący jak osiągnąć szczęście (nirwanę). Przekształcenie się buddyzmu w religię nastąpiło dopiero po jego śmierci.Jednak jeszcze za jego życia był nieomal rewolucyjną doktryną - kładł nacisk nie na jogę(umartwianie się) lecz na dharmę.
Od czasów swego założyciela, buddyzm nie uznający bóstw oraz systemu kast, rozprzestrzenił się po całym świecie, zwłaszcza w Indiach w IIIw.p.n.e.

W przeciwieństwie do hinduizmu, buddyzm nie wymagał długich i skomplikowanych studiów. Jego zasady były bardzo proste, a nauka dostępna dla wszystkich - przekazywana w języku potocznym, w przeciwieństwie do hinduizmu, posługującego się sanskrytem (świętym językiem). W hinduizmie jedynie kapłani (bramini) mogli składać ofiary i sprawować obrządki, więc święte teksty i formuły zrozumiałe były jedynie dla nich.

Buddyści nie zwracali uwagi na system kastowy, nie interesowało ich bogactwo ani zawód wiernych. Społeczność wyznawców zaczęła się organizować jeszcze za życia Oświeconego.

Obok zgromadzeń mnichów i mniszek powstawały grupy świeckich wyznawców, co pozwalało na tworzenie się ośrodków kultu i studiów.


Pierwsza sangha, organizowana przez Buddę i jegi pierwszych pięciu towarzyszy, liczyła do 500 osób. Według tradycji, zasady regulujące tryb życia jej członków sformułował sam Budda, jednak najprawdopodobniej powstały one krótko po jego śmierci.

Początkowo mnisi nie mogli niczego posiadać, pracować, czy mieszkać w osadach wraz z innymi ludźmi. Przez osiem miesięcy wędowali, utrzymując się z jałmużny, zaś porę deszczową spędzali w zgromadzeniach. Szybko jednak zaprzestali wędrownego trybu życia i zaczęli osiedlać się w sąsiedztwie większych skupisk ludzkich.

W zetknięciu z innymi religiami nauki buddyjskie uległy przeobrażeniu. Kult Buddy przeistoczył się w kult osoby, a klasztory buddyjskie (wihary) stały się świątyniami, w których oddawao cześć wizerunkom mistrza.
W ramach buddyzmu rozwinęły się także dwa kierunki: "mały wóz" (hinajana) i "wielki wz" (mahajana), który wraz ze zbiorem magicznych formuł (mantrajaną) stał się podstawą buddyzmu tybetańskiego - lamaizmu.

Nazwy obu kierunkó•w wywodzą się z metafory świata jako płonącego domu. Kto chce uratować jedynie siebie, temu potrzebny jest "mały wóz". Jednak jeśli ktoś chce uratować innych, potrzebuje "wielkiego wozu".

Zwolennicy obu kierunków w przeszłości ostro się zwalczali, jednak ostatecznie zwyciężyła mahajana.

Największa popularność buddyzmu w Indiach przypada na panowanie króla Aśoki w III w.p.n.e. Wtedy też nauki Buddy zaczęły się rozprzestrzeniać w Azji środkowej i wschodniej i dotarły aż do Japonii.
W kraju swych narodzin buddyzm zanikł w XIII wieku.

Od XI wieku wypierany był rzez dawne religie indyjskie - braminizm i hinduizm - które przejęły i wchłonęły niektóre idee buddyzmu. W istcie obie razem stanowią jedną religię. Najstarszy etap jej rozwoju, to religia wedyjska (wedyzm) póżniej, wraz z rozwojem rytuałów przez braminów - nazwana braminizmem. Nazwa "hinduizm" pojawiła się, gdy religia ta wchłonęła pierwiastki religii przedaryjskich i dotąd jest używana.

Między etapem rozwouj braminizmu i hinduizmu nie ma wyraźnej granicy historycznej. W czasac współczesnych najwięcej wyznawców ma buddyzm na Cejlonie, w Tybecie, w części Chin, oraz na Półwyspie Indochińskim.

Po odejściu Buddy, jego nauka przekazywana była początkowo tylko ustnie, aż wreszcie w pierwszym stuleciu przed Chrystusem przemówienia i nauki mistrza (sutry) zostały spisane w języku pali za panowania króla cejlońskiego Vattagamani. Obok therawadinów (zwolenników nauki najstarszych mnichów) było w starożytności wiele innych szkół, z których każda posiadała odrębny kanon, spisany w dialektach prakryckich lub w sanskrycie.

Wspomniano już o cesarzu Aśoka - był on jednym z najwybitniejszych protektorów i propagatorów buddyzmu, który za pośrednictwem posłów przekazał naukę Buddy greckim władcom Egipt, Syrii, Epiru i Kyrene.

Wzbogaceniem i rozwinięciem hinajany było pojawienie się na przełomie kalendarzowej ery mahajany, która wprowadziła szereg innowacji, znacznie wzbogaciła obrzędowość, stworzyła monoistyczną nadbudowę nad pluralistyczną nauką o wielu czynnikach istnienia.

Z mahajany stopniowo wyłoniła się odmiana nazwana "trzecim wozem", czyli mantrajaną lub wadżrajaną. Kładziono w nim duży nacisk na czynności magiczne, święcenia i obrzędy (czasem o charakterze erotycznym).

Po tych przekształceniach nauka Buddy znacznie się zbliżyła do hinduistycznego trantryzmu i siaktyzmu, stając się niemal swym przeciwieństwem.
Praktyki wadżrajany rozprzestrzeniły się na terenie Tybetu, oraz innych rejonach subkontynentu i za granicą, w istocie jednak prowadziło to do wewnętrzrnego rozkładu religi na terenie Indii.
Istotne znaczenie miała tu kontrreformacja bramińska pod egidą filozofa Siankary, zaś zdobycie Biharu przez mahometan w 1193r. oraz zniszczenie klasztorów buddyjskich pozbawiło buddyzm ostatniego punktu oparcia nad Gangesem.
Jedynym zachowanym do dzisiaj kanonem jest kanon szkoły therawadinów, napisany w języku pali.

Istnieją podstawy aby sądzić, że kanon w swej podstawowej treści oddaje prawdziwie naukę Doskonałego o znikomości, nieważności i bolesnych charakterze wszystkich przejawów bytu, oraz możliwości wyrwania się z kręgów cierpienia i osiągnięcia nirwany.

Kanon palijski składa się z wielkiej lczby ksiąg i dzieli się na trzy części, tzw, "kosze" (pitaka) a mianowicie:
" kosz dyscypliny zakonnej" (vinaja-pitaka),"kosz przypowiesci" (sutta-pitaka) oraz "kosz scholastycznej dogmatyki" (abhidhamma-pitaka) - z czego dla poznania nauki Buddy najważniejsza jest sutta-pitaka.
Znawca przedmiotu, Helmut von Glasenapp w pracy "religie niechrześcijańsie" pisze iż.:
dzisiejsi buddyści w cejlnie i w Indiach zagangesowych posługują się kanonem pali, buddyści w Nepalu korzystają z pozostałości kanonu sanskryckiego. Chińczycy, Koreańczycy i Japończycy uznają chińskie Tipitaka (trójkosz). Jest to ogromny skarbiec przeszło tysiąca sześciuset dzieł, z których część została przetłumaczona z języków indyjskich, część napisana w Chinach przez słuynnych duchownych i założycieki sekt.

Tybetańczycy mają dwa zbiory pism świętych: kandżur (sto osiem tomów), tandżur (dwieście dwadzieścia pięc tomów. Częściowo są to tłumaczenia z indyjskiego, częściowo zaś egzotycznei założycieli sekt.

Tybetańczycy mają dwa zbiory pism świętych: kandżur (sto osiem tomów), tandżur (sto osiem tomów), tandżur (dwieście dwadzieścia pięć tomów). Częściowo są tu tłumaczenie z indyjskiego, częściowo zaś egzotyczne dzieła tybetańskich nauczycueli kościelnych.Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
kontakt

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
religie
buddyzm
najnowsze
wszystkie
hinduizm
najnowsze
wszystkie
chrześcijaństwo
najnowsze
wszystkie
syberia
najnowsze
wszystkie
Europa
najnowsze
wszystkie
Azja
najnowsze
wszystkie
inne
najnowsze
wszystkie
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 80
Najnowszy Użytkownik: Andrewpaike
udostępnij


735359 Unikalnych wizyt

Powered by: PHP-Fusion v6.01.6 | Theme DX-Dark by: Daemon-X

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashionideas.icu